Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 1 marca 2013r

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 1 marca 2013r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie Na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszy

Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 marca 2013r.

Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72 z dnia 17.07.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta i Gminy Skaryszew i Gminy Kowala Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z...

Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z...

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 4 lutego 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie SPORTU I REKREACJI, realizowane w I półroczu 2013 roku oraz całoroczne. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wynajmu na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn....

Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art....

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29.01.2013r.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29.01.2013r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej przy sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o nr ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11,...

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 stycznia 2013 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 1 Ustalam i wprowadzam do stosowania regulamin jarmarku końskiego zwanego „WSTĘPAMI”...

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 4 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Na podstawie...