Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie nr: 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skaryszew na 2015 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. 2013.594.ze zm./ , art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia...

Protokół przekazania.pdf

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie. Na podst. art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie...

ZARZĄDZENIE Nr 107/ 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 19 grudnia 2014r

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o...

ZARZĄDZENIE Nr 108/ 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 19 grudnia 2014r

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r....

ZARZĄDZENIE Nr 109/ 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 19 grudnia 2014r

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r....

ZARZĄDZENIE Nr 110/ 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 19 grudnia 2014r

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”pomocy dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Skaryszewie. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie...

ZARZĄDZENIE Nr 111/ 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 19 grudnia 2014r

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”pomocy dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Makowcu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie...

ZARZĄDZENIE NR 105/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie umorzenia należnego czynszu dzierżawnego za 2014r. Na podstawie §3 ust. i 4 i § 4 ust 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/140/2012r. Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających...

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Nr 37/2 o pow. 0,1629ha, położonej w miejscowości Kłonowiec Koracz, przy drugim przetargu nieograniczonym. Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz stosownie do art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje: §1 Obniża się cenę wywoławczą do drugiego przetargu nieograniczonego na działkę Nr 37/2 o pow. 0,1629

w sprawie: powołania p. Józefa Pawlaka na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Na podstawie art. 26 a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013 r., 594 t. j ./ w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych...

Zarządzenie 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Nr 37/2 o pow. 0,1629ha, położonej w miejscowości Kłonowiec Koracz, przy drugim przetargu nieograniczonym. Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz stosownie do art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.), Burmistrz Miasta...