Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie. Działając na podstawie: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594.),...

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rezerwacji miejsc handlowych i stawki opłaty za rezerwację miejsca handlowego na miejsko – gminnym targowisku „Mój Rynek” w Skaryszewie przy ul. Krasickiego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594)...

Zarządzenie Nr 116/2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19.12.2013r.

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.),Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza: § 1 Przeznacza się w najem na czas oznaczony, tj. do dnia 31.12.2014r. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,46 m2,położony w miejscowości...

Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 51/8 o pow. 67m2, położonej w miejscowości Maków z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogi gminnej tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 50. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594...

Zarządzenie Nr 114/2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12.12.2013r.

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.),Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza: § 1 Przeznacza się w najem lokal mieszkalny o pow. 18,20 m2 położony w Skaryszewie przy ul. Kr. Kunegundy 2/1 dla Pani...

ZARZĄDZENIE NR 110/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

W SPRAWIE USTALENIA WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ SKŁADNIKA MIENIA RUCHOMEGO ZARZĄDZENIE NR 110/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wartości jednostkowej składnika mienia ruchomego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2013,poz.594t.j.) w związku z § 5 Regulaminu...

Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 października 2013r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skaryszew, położonej w Skaryszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1035 o pow. 0,0228ha, do dzierżawy w trybie przetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.), art. 25 ust....

Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 października 2013r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 102...

Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 września 2013r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów o powierzchniach równych 1m2 z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew celem usytuowania n

Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 września 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek Nr 258/15 o pow. 232m2 oraz Nr 264/1 o pow. 148m2, położonych w miejscowości Sołtyków z przeznaczeniem pod drogę lokalną. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t