Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 116/2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19.12.2013r.

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.),Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza:

§ 1

Przeznacza się w najem na czas oznaczony, tj. do dnia 31.12.2014r. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,46 m2,położony w miejscowości Dzierzkówek Stary 89, dla Pani Iwony Kundys.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 574
23 maja 2017 17:42 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)