Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 77/ 2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - pracownika zatrudnionego po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym - w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy Unijnych , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie. Na...

ZARZĄDZENIE Nr 75/ 2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 18.12.2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie...

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 10.07.2013r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2007 Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie sfinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z ekranami monitorowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew. Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra...

Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 lipca 2013r

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w imieniu Gminy Skaryszew projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Skaryszew" Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 98 i 99 k.p.c i art. 33 k.p.a...

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 09 lipca 2013r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 09 lipca 2013r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.) zarządzam:

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 09 lipca 2013r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U.

Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości Nr 864/8, stanowiącej 30m2, będącej własnością Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r

w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo - odbiorczych i innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego. Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywan

Zarządzenie nr: 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61 , ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia...