Zarządzenia Burmistrza (2019)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 170_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 169_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Stadionu Miejskiego w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 168_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skaryszew w roku 2020 pn. "Kultura Dla Wszystkich"

Zarządzenie Nr 167_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skaryszew w roku 2020 pn. "Kultura Dla Wszystkich"

Zarządzenie Nr 166_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie odwołania Pana Jacka Woźniak z funkcji Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i zatrudnieniu na stanowisku Kierownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 165_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 grudnia 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 164_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie rozliczenia wydatków wspólnych w Samorządowym Przedszkolu im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie i Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie prowadzonych przez Gminę Skaryszew

Zarządzenie Nr 163_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 162_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 grudnia 2019 roku

W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Zarządzenie Nr 161_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 grudnia 2019 roku

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie