Zarządzenia Burmistrza (2019)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 148_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew oraz uczniów niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 145_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie - etap I"

Zarządzenie Nr 144_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Czajkowskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie do czasu rozstrzygnięcia procedury naboru i zatrudnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 143_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowo Podatkowym

Zarządzenie Nr 142_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 152/4 i nr 153/4 , o łącznej pow. 1511 m, położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Zarządzenie Nr 141_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 146/2, 147/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/2, 155/2, i 305/1, o łącznej pow. 3239 m, położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Zarządzenie Nr 140_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 139_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 138_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 137_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 638/3, nr 814/1, nr 639/2, nr 640/3 i nr 644/2, o łącznej pow. 1026 m, położonych w miejscowości Maków, z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę gminą - ul. Nową