Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 94_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 93_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zarządzenie Nr 92_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 90_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 89_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lipca 2020 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 86_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 85_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 84_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 83_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 82_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego