Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 132_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego przy ulicy M.C. Skłodowskiej

Zarządzenie Nr 131_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych"

Zarządzenie Nr 130_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 129_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 128_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 grudnia 2018 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 127_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 grudnia 2018 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zapytania pn.: "Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSp w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej"

Zarządzenie Nr 126_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 listopada 2018 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych

Zarządzenie Nr 125_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 124_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 123_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Makowiec, na terenie gminy Skaryszew"