Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie . ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 9 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 103 / 2012 Burmistrza...

ZARZĄDZENIE Nr 102 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 czerwca 2009r. ZARZĄDZENIE...

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie ZARZĄDZENIE Nr 101 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 1

ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2012r

ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w ramach pomocy socjalnej. Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity: (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 90c ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r...

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 05 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Radca Prawny w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie . ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 grudnia 2012 r.

Zarządzenie nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 23.11.2012r.

Zarządzenie nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 23.11.2012r. w sprawie regulaminu przyznawania Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie Patronatu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)...

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 października 2012 r. w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr...

Zarządzenie Burmistrza nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27.08.2012r.

Zarządzenie Burmistrza nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27.08.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu „Program współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26.09.2012 r.

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26.09.2012 r. w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dn. 16.02.2011 r. z późn. zm. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990i\o...