Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 06 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia 24 grudnia 2013 r. /WIGILIA/ dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 t. j)

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 04 listopada 2013 r

w sprawie: powołania Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Skaryszewskiej”. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. 2013, poz. 594 j.t /oraz § 4 pkt 3 regulaminu konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki „Zasłużony...

ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 t. j) w związku z

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 t. j) w związku z § 4 ust.2 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skład

Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 18.12.2012 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. 2013 r. , poz. 594 – tekst jednolity / Burmistrz...

Zarządzenie nr: 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym...

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z powierzchni biurowych wraz z wyposażeniem przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.)...

ZARZĄDZENIE Nr 93 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r.w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.)...

ZARZĄDZENIE Nr 94 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodów przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.) zarządzam, co następuje: ...

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu „Program współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....