Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 06 listopada 2013 r.

w sprawie:  ustalenia 24 grudnia 2013 r. /WIGILIA/  dniem wolnym od pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 t. j)  w związku z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

 

 

                                                                   § 1

 

Ustalam dzień 24 grudnia 2013 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

                                                                        § 2

 

 

 

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie do odpracowania tego dnia w dniu 28 grudnia 2013 r. /sobota/.

 

                                                                   § 3

 

O ustalonym dniu wolnym od pracy interesanci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz drzwiach wejściowych do budynku urzędu.

 

                                                                        § 4

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

                                                                                      / - / mgr inż Ireneusz Kumięga  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 600
23 maja 2017 17:35 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)