Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 1 marca 2013r

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 1 marca 2013r

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie

 

Na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami.) zarządzam ,co następuje:

 

                                                § 1

 

Wyznaczam Panią Magdalenę Makuch – nauczyciela PSP w Makowie
do pełnienia obowiązków dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowie
od dnia 1 marca 2013r na czas zwolnienia lekarskiego Dyrektora szkoły.

 

                                                § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Czajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 481
14 maja 2017 22:42 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)