Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29.01.2013r.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29.01.2013r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej przy sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce
Nr 311/11 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o nr ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, o łącznej pow. 0,4947ha, położonych
w miejscowości Gębarzów, przy drugim przetargu nieograniczonym.


Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz stosownie do art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651
z 2010r. ze zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

 

§1

 

Obniża się cenę wywoławczą do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o nr ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, o łącznej pow. 0,4947ha, położonych w miejscowości Gębarzów, o 30% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2012r.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 500
14 maja 2017 22:27 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)