Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 marca 2013r.

Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 72 z dnia 17.07.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta i Gminy Skaryszew i Gminy Kowala

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.  z 2004r. Nr 207 poz. 2108) oraz Porozumienia Nr 1/2012 Gminy Kowala i Gminy Skaryszew z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wspólnej sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W zarządzeniu Nr 72 z dnia 17.07.2012r.  § 1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Przewodniczący Komisji: Anna Marszałek, przedstawiciel M i G Skaryszew
2. Członek Komisji – Dorota Woźniak, przedstawiciel Gminy Kowala
3. Członek Komisji – Marian Ruszkowski, przedstawiciel M i G Skaryszew
4. Członek Komisji – Krzysztof Podkowiński, przedstawiciel M i G Skaryszew
                                                                       § 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 482
14 maja 2017 22:41 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)