Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami) 

 

§ 1

 

Ustalam  i wprowadzam do stosowania regulamin jarmarku końskiego zwanego „WSTĘPAMI” – stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Regulamin obowiązuje w dniach od 17  do 19 lutego 2013 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

REGULAMIN JARMARKU KOŃSKIEGO ZWANEGO „WSTĘPAMI”

 

 1. Jarmark będzie odbywał się na ulicach Mickiewicza, Partyzantów, Zachodniej, Wojska Polskiego i Wyszyńskiego.
 2. Zwierzęta przeznaczone do sprzedaży i obrotu muszą posiadać paszport. Paszporty będą sprawdzane przez inspektorów ds. kontroli paszportów i lekarzy weterynarii, przy wjeździe do miasta. Zwierzęta nie posiadające paszportów nie będą wpuszczone na jarmark i dopuszczone do obrotu.
 3. Wyładunek i załadunek koni odbywał się będzie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, gdzie ustawione będą rampy załadowcze:                                                                     - na ul. Partyzantów za cmentarzem w kierunku Chomentowa                                                 - na ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chopina                                                        - na ul. Krasickiego przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią.
 4. Punkt weterynaryjny zlokalizowany będzie na ul. Partyzantów  w sąsiedztwie cmentarza .
 5. Opłata od wwiezionego jednego konia lub źrebaka wynosi – 20 zł.                                         Opłata pobierana będzie przez inkasentów przy wjeździe do miasta na tzw. rogatkach usytuowanych na ulicach: Krasickiego, Partyzantów, Wyszyńskiego i Wojska Polskiego.
 6. Handel odbywać się będzie w wyznaczonych do tego celu miejscach:                                
 7. - na ulicy Mickiewicza – sprzedaż wyrobów z drewna, wikliny i rękodzieł ludowych - miejsca rezerwowane wyłącznie przez organizatora                                                                - na ulicach Partyzantów, Zachodniej, Wojska Polskiego i Wyszyńskiego – pokaz koni,              handel końmi, sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i do produkcji rolnej, wyrobów rymarskich, mała gastronomia.                                                                      Wokół estrady obowiązuje całkowity zakaz handlu.
 8. Opłatę targową od osób handlujących pobierał będzie inkasent.
 9. Zobowiązuje się wszystkich do należytego traktowania zwierząt, szczególnie w trakcie ich załadunku i transportu.
 10. Zobowiązuje się wszystkich do reagowania na złe traktowanie zwierząt, poprzez przekazanie informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ( 48 362 78 49 ), do Komisariatu Policji w Skaryszewie ( 48 345 32 70, 48 345 32 72 ), organizatorom          ( 48 610 30 89 )  lub w punkcie weterynarii.
 11. Samochody pozostawione w miejscach innych niż wyznaczone, albo z naruszeniem przepisów kodeksu drogowego zostaną odholowane na wyznaczony do tego parking.
 12. Zobowiązuje się wszystkich uczestników jarmarku do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz utrzymania porządku  i ładu publicznego.

 

 

 ZATWIERDZAM

 Burmistrz Miasta i Gminy

       w Skaryszewie

      Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Karolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 568
14 maja 2017 22:27 (Administrator ) - Dodanie załącznika [regulamin_wstepow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2017 22:26 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_wstepow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2017 22:26 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)