Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie wyksięgowania z ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych w związku z ich trwałą utratą wartości

Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie za 2015 rok.

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 lutego 2016r.

w sprawie instrukcji i poboru podatków i opłat oraz udzielenie ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lipca 2016r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia dyżuru w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie im. Gabrieli Sporniak

Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2016r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 września 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 152 o powierzchni 0,9400ha, położonej w miejscowości Zalesie, z przeznaczeniem na cele publiczne: budowę miejsc rekreacyjnych, placu zabaw oraz boiska trawiastego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446),...