Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu: „Program współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Skaryszew na rok 2017” Na podstawie...

Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2016r.

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2w Makowcu tytułem uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programu YOUNGSTER PLUS

Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2016r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2016r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Sołtykowie

Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2016r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2016r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.s. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie

Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2016r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 65) oraz § 19 pkt. 3 i...

Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 sierpnia 2016 r

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w Makowie przy ul. Starowiejskiej 20/2.

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia nr 70/2016 z dnia8 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na „ najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz konkursu na „ najładniejsze stoisko dożynkowe” podczas Dożynek Gminnych w dniu 4 września 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie...