Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2016r

w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Skaryszew uczęszczającymi do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Skaryszew. Na podstawie art.30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz....

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie...

Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie. ZARZĄDZENIE Nr:113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli dr

Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 grudnia 2015r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ZARZĄDZENIE NR 116/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia31grudnia2015r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów ksi

Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 grudnia 2015r.

procedury naliczania i rozliczania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia31grudnia2015r. w procedury naliczania i rozliczania wynagrodzeń i świadczeń

Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...