Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie za 2015 rok.

Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 199/7, 210/1, 216/1

Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 lipca 2016r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 252 o powierzchni 0,2900ha, położonej w miejscowości Chomentów Szczygieł, z przeznaczeniem pod budowę remizo – świetlicy, placu zabaw oraz boiska trawiastego. Na podstawie art....

Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 lipca 2016 r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016 r

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016

Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 czerwca 2016 r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 orazw sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2016 r.

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 maja 2016 r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016 r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 orazw sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.