Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 sierpnia 2016 r

w sprawie powołania Zespołu do spraw Opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje: § 1. 1.Powołuje się Zespół ds. Rewitalizacji gminy Skaryszew, zwany dalej Zespołem, w...

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie wynajmu garażu położonego w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 9

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą p. Agnieszki Bernaciak - pracownika zatrudnionego po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w Referacie Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Skaryszewie.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 sierpnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe” podczas Dożynek Gminnych w dniu 4 września 2016r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz. 446) – zarządzam, co następuje: § 1. 1....

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 sierpnia 2016r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 sierpnia 2016r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej im.Orła Białego w Sołtykowie na dzień 31.07.2016r.

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 sierpnia 2016r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Sołtykowie

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 lipca 2016r

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2016/17 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych do Burmistrza Miasta i Gminy