Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 Października 2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Budowa budynku remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Kobylany”

Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 Października 2016r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z remiz i remizo – świetlic na terenie gminy Skaryszew”

Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 Października 2016r.

W sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Chomentów Puszcz

Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 Października 2016r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 orazw sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 Października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 2 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 września 2016r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 orazw sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 września 2016 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie na dzień 31 grudnia 2016r.

Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie opracowania projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami na kolejny rok budżetowy przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok