Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016-2024.

Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Twarogowej udziału w wysokości 1/3 do nieruchomości, będącej własnością Gminy Skaryszew, położonej w miejscowości Wólka Twarogowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 128/1, nr 129/1 i nr 131/1, o łącznej powierzchni...

Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu udziału w wysokości 1/3 do nieruchomości, będącej własnością Gminy Skaryszew, położonej w miejscowości Zalesie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 152 o pow. 0,9400 ha.

Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skaryszew.

UCHWAŁA Nr XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016-2024

UCHWAŁA Nr XIX/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu.

UCHWAŁA Nr XIX/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.