Uchwały Rady Miejskiej (2019)

Wybierz rok

Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+

Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Skaryszew i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym

Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała nr XVII/119/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew

Uchwała nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XVII/116/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XVII/115/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 października 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew".