Uchwały Rady Miejskiej (2015)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 07 grudnia 2015r. - uchylona

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - uchylona

UCHWAŁA Nr XI /83/ 2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

UCHWAŁA Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XI /80/ 2015 RADY MIEJSKIEJ w SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2015r

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

UCHWAŁA Nr XI /79/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew

UCHWAŁA Nr XI/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej „ Zielona Igiełka ” z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 65

UCHWAŁA Nr XI/77/2015 RADY MIEJSKIEJ w SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.

UCHWAŁA Nr XI /76/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.