Uchwały Rady Miejskiej (2017)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy

Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.

Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXXIII/304/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej "Zielona Igiełka" z siedzibą Jeziorno 38 gm.Jedlińsk

Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

Uchwała Nr XXXIII/303/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXII/299/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Skaryszew a osobami fizycznymi.