Uchwały Rady Miejskiej (2007)

Wybierz rok

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej Skaryszewie. Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Skaryszewie uchwala,...

UCHWAŁA Nr. XXVII/211/2005

UCHWAŁA Nr. XXVII/211/2005 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 28 grudnia 2005r. w sparwie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Na podst.art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz na podstawie art.4 ' ust.2 ustawy...

UCHWAŁA NR III/15/2006

UCHWAŁA NR III/15/2006 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 14 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 ), art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego...