Uchwały Rady Miejskiej

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej Skaryszewie.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące składy stałych Komisji:

I. Komisja Rewizyjna:

1. Gowin Urszula – Przewodnicząca

2. Jóźwik Antoni

3. Sobania Jerzy

4. Piwoński Stanisław

5. Sulima Tadeusz

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:

1. Staszewska Luiza – Przewodnicząca

2. Jóźwik Antoni

3. Kacperczyk Alina

4. Jeżmański Jan

5. Skalski Stanisław

6. Chojnacki Krzysztof

7. Domagała Piotr

III. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz ds. Samorządu:

1. Piwoński Stanisław – Przewodniczący

2. Domagała Stanisław

3. Kicior Tomasz

4. Staszewska Luiza

5. Przybyś Andrzej

IV. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska:

1. Kicior Tomasz – Przewodniczący

2. Chojnacki Krzysztof

3. Domagała Stanisław

4. Gowin Urszula

5. Sulima Tadeusz

V. Komisja Oświaty oraz Przestrzegania Prawa i Porządku :

1. Przybyś Andrzej – Przewodniczący

2. Jeżmański Jan

3. Kcperczyk Alina

4. Skalski Stanisław

5. Sobonia Jerzy

6. Domagała Piotr

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska w Skaryszewie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2017 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 377
27 grudnia 2017 13:30 (Tomasz Kalita) - Opublikowanie dokumentu.
27 grudnia 2017 13:30 (Tomasz Kalita) - Opublikowanie dokumentu.
27 grudnia 2017 13:30 (Tomasz Kalita) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)