Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XII/90/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2016 - 2020

UCHWAŁA Nr XII/88/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 stycznia 2016r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 w Gminie Skaryszew

UCHWAŁA Nr XII/87/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności...

UCHWAŁA Nr XII/86/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok.