Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XIV/108/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 rok

w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 8 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 i 1890) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego...

UCHWAŁA Nr XIV/107/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,...

UCHWAŁA Nr XIV/106/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu...

UCHWAŁA Nr XIV/105/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 rok

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 poz.446); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada...

UCHWAŁA Nr XIV/103/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie...

Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 330[1] / uchwala się : §...

Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 212, 214, 217, 233 pkt.3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 330[1] / uchwala się : § 1. W Uchwale Budżetowej na

Uchwała Nr XIV/100/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016 – 2024 Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 330[1] ) uchwala się: § 1. W uchwale Nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 stycznia...

UCHWAŁA NR XIII/99/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016 roku.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1890) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) uchwala się: ...

UCHWAŁA Nr XIII/98/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890), oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....