Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XII/97/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016 rok

w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 do budżetu Gminy w Skaryszewie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art.15 ust.7 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku...

UCHWAŁA Nr XIII/96/ 2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca...

UCHWAŁA Nr XIII/95 /2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016 rok

w sprawie nadania Statutu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 I 1890), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r....

UCHWAŁA Nr XIII/94/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016 rok

w sprawie nadania Statutu dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U....

Uchwała Nr XIII/92/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 i 1890) oraz art. 212, 214, 215 i 233 pkt.3, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 330[1] / uchwala się : § 1. W Uchwale Budżetowej na rok

Uchwała Nr XIII/92/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 16 marca 2016

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016 – 2024 Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 330[1] ) uchwala się: § 1. W uchwale Nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 stycznia...

Uchwała nr: XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024

UCHWAŁA Nr XII/91/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2016 rok.