Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 88_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 87_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 86_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 85_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 83_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniujacej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 83_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 82_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie ustalenia sposobu sprawowania kosztów pogrzebu przez Gminę Skaryszew oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

Zarządzenie Nr 81_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 80_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Organizacyjno-Prawnym

Zarządzenie Nr 79_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Obronnych Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, OSP, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Unijnych.