Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 45_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie odwołania ograniczeń w handlu na Targowisku Miejskim w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 13

Zarządzenie Nr 44_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2020 – 2025

Zarządzenie Nr 43_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Zarządzenie Nr 42_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 kwietnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie Nr 41_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 39_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 kwietnia 2020 roku

W sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Gminy Skaryszew powyżej 60 roku"..

Zarządzenie Nr 38_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 37_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 36_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 35_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020