Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 63_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

W sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do podpisywania faktur wystawianych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 62_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 61_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki Nr 120/11 o pow. 448m2, położonej w miejscowości Maków, z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa wewnętrznej drogi gminnej, tj. ul. Wiśniowej

Zarządzenie Nr 60_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku nawałnic mających miejsce na terenie gminy Skaryszew w dniach 23-27 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 59_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 maja 2019 roku

W sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 58_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2019 z dnia 26.04.2019 e. w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 57_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 maja 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 56_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury

Zarządzenie Nr 55_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 53_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 kwietnia 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz