Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 79_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Obronnych Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, OSP, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Unijnych.

Zarządzenie Nr 78_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew".

Zarządzenie Nr 76_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 75_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 74_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 72_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 czerwca 2019 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: "budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz" w ramach zadania pn.: budowa dróg w miejscowości Kłonowiec koracz - etap II.

Zarządzenie Nr 71_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 czerwca 2019 roku

W sprawie wynajmu garażu położonego w Skaryszewie przy ulicy Krasickiego 9.

Zarządzenie Nr 70_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w referacie Finansowo - Podatkowym.

Zarządzenie Nr 69_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie