Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 22_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie: uchylenia w całości Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zarządzenie Nr 21_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 lutego 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 20_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres od 1.04.2020r. do 31.10.2020r. części nieruchomości nr 1055/4, położonej w miejscowości Skaryszew, stanowiącej własność Gminy Skaryszew, pod usytuowanie ogródka piwnego

Zarządzenie Nr 19_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - etap”

Zarządzenie Nr 18_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 17_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie zatrudnienia Pana Rafała Pyrki na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie oraz udzielenia upoważnienia

Zarządzenie Nr 16_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 15_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 14_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism

Zarządzenie Nr 13_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skaryszew w roku 2020 pn.: "Kultura Dla Wszystkich"