Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 98_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Madej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 97_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Dziochy pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 96_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Agaty Gronek pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 95_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Martyny Czapczyńskiej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, do postępowań w sprawach świadczeniach wychowawczych...

Zarządzenie Nr 94_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, OSP, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Zarządzenie Nr 93_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie"

Zarządzenie Nr 92_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 91_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 90_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 89_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego