Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 105_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Zarządzenie Nr 104_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.; "Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków oraz remont ulicy Pogodnej w miejscowości Makowiec"

Zarządzenie Nr 103_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 102_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: 'Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynków gospodarczo-garażowych na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4" w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę...

Zarządzenie Nr 101_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Justyny Wilk pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 100_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Lewientowicz pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 99_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Mileny Wojtyniak pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 98_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Madej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 97_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Dziochy pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 96_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Agaty Gronek pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego