Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 100_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew od dnia 10.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 99_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie”

Zarządzenie Nr 98_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia"

Zarządzenie Nr 97_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - referent w referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarowania Mieniem Gminy

Zarządzenie Nr 96_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 95_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 94_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 93_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zarządzenie Nr 92_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 91_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.