Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 120_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B.Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 118_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 117_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 116_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

W spawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 115_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Modrzejowicach

Zarządzenie Nr 114_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych świetlicy, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, psychologa, logopedy, innych dzienników zajęć stałych i okazjonalnych w Publicznej...

Zarządzenie Nr 113_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sołtykowie

Zarządzenie Nr 112_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2020 roku

W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie

Zarządzenie Nr 111_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia nieroztrzygnietego konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 110_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia.