Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 32_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz

Zarządzenie Nr 29_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 marca 2019 roku

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, zleconego przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacją pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działałnośc pożytku publicznego w 2019 r.

Zarządzenie Nr 27_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 marca 2019 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz

Zarządzenie Nr 26_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2019 roku

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 132/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 21_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli w Gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 20_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 19_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lutego 2019 roku

W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski o przydzielenie lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 18_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 lutego 2019 roku

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2019