Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 151_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 149_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie ustalenia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie budynku urzędu

Zarządzenie Nr 148_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 października 2020 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Skaryszew podczas realizacji programu pn. „YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi...

Zarządzenie Nr 146_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 października 2020 roku

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programu YOUNGSTER POLUS

Zarządzenie Nr 139_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont sanitariatów i części pomieszczeń w zabytkowym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie” CZĘŚĆ 1: Remont sanitariatów CZĘŚĆ 2: Remont podłóg

Zarządzenie Nr 137_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 135_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 września 2020 roku

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Modrzejowice

Zarządzenie Nr 134_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia pn.: „Remont drogi gminnej — ulicy Armii Krajowej w Makowcu".

Zarządzenie Nr 132_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 września 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 131_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew