Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 164_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie rozliczenia wydatków wspólnych w Samorządowym Przedszkolu im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie i Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie prowadzonych przez Gminę Skaryszew

Zarządzenie Nr 162_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 grudnia 2019 roku

W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Zarządzenie Nr 161_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 grudnia 2019 roku

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 158_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 155_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa pumptracku na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 154_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa owoców warzyw do stołówki szkolnej przy ulicy Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew

Zarządzenie Nr 153_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew

Zarządzenie Nr 152_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B.Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie"

Zarządzenie Nr 151_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego pn.:"Oficjalna karta świąteczna Miasta i Giny Skaryszew 2019"