Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie 112_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 sierpnia 2019 roku

W sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Odechowiec.

Zarządzenie Nr 92_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 91_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 90_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 89_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 88_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 87_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 86_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 85_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 83_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew