Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 130_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego.

Zarządzenie Nr 129_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i budowa infrastruktury sportowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie”

Zarządzenie Nr 128_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funcjonowania, obsługi i ekspolatacji monitoringu wizyjnego na terenie Rynku Miejskiego w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 127_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2020 roku

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sołtykowie

Zarządzenie Nr 126_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw kontroli i windykacji

Zarządzenie Nr 124_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie

Zarządzenie Nr 123_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo — gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu”.

Zarządzenie Nr 122_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pm.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia

Zarządzenie Nr 121_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: "Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie"