Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 115_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie Nr 114_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko dożynkowe", oraz konkurs" Najlepszy chleb dożynkowy" podczas dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 15 września 2019 roku.

Zarządzenie Nr 113_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programy YOUNGSTER PLUS

Zarządzenie Nr 112_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 sierpnia 2019 roku

W sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Odechowiec.

Zarządzenie Nr 111_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 110_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: " Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 109_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Referacie Organizacyjno-Prawnym

Zarządzenie Nr 108_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych mających miejsce na terenie gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 107_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 106_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anety Wilanowicz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań i wydatków decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej