Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 95_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 94_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 93_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zarządzenie Nr 92_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 91_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 90_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 89_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lipca 2020 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 88_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 87_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 86_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew