Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 80_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 79_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 78_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2020 roku

w sparawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Modrzejowice

Zarządzenie Nr 76_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w miejscowości Skaryszew

Zarządzenie Nr 75_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 lipca 2020 roku

W sparawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury.

Zarządzenie Nr 73_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 72_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Chomentowie Puszcz

Zarządzenie Nr 71_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2020/21 rozpoczną naukę w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej