Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 50_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie Nr 49_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 48_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 47_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie"

Zarządzenie Nr 46_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie powołania i funkcjonowania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Skaryszew. Działając na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz.1398 i z 2020r, poz. 148, 284 374 i 695), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 14, art.30 ust.1 i art.31 ustawy...

Zarządzenie Nr 45_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie odwołania ograniczeń w handlu na Targowisku Miejskim w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 13

Zarządzenie Nr 44_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2020 – 2025

Zarządzenie Nr 43_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Zarządzenie Nr 42_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 kwietnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie Nr 41_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew