Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 18_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 17_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie zatrudnienia Pana Rafała Pyrki na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie oraz udzielenia upoważnienia

Zarządzenie Nr 16_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 15_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 14_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism

Zarządzenie Nr 13_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skaryszew w roku 2020 pn.: "Kultura Dla Wszystkich"

Zarządzenie Nr 12_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania Pana Jacka Woźniaka z funkcji Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i zatrudnieniu na stanowisku kierownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 11_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 stycznia 2020 roku

W sprawie założeń do przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Skaryszew

Zarządzenie Nr 10_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o udzielenie dotacji z burżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2020 roku

Zarządzenie Nr 9_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie