Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPROSTOWANIE DO OBWIESZCZENIA

POSTANOWIENIE NR 1786/2018 Na podstawie art. 113 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2017.1257, j.t). postanawiam

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 28/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 326/12, 1102/2, 1102/1 położonych w miejscowości Makowiec.

Obwieszczenie - Starosty Radomskiego

Obwieszczenie Starosty Radomskiego BA.6740.179.2018

Obwieszczenie - Starosty Radomskiego

BA.6740.1067.2017/2018 Z DNIA 19 LIPCA 2018 r. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Janów na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości L=82,00 mb

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 246, o pow. 0,0900ha, położonej w miejscowości Odechów

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 27/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działce nr ewid: 1343 położonej w m-ci Skaryszew (ul. Bogusławska)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 26/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1, 577/3 położonej w miejscowości Odechowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 25/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 40/5, 150 położonych w miejscowości Maków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 326/12, 1102/2, 1102/1 położonych w miejscowości Makowiec