Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 36/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 127/2 położonej w miejscowości Maków

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 05.10.2018r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: doprowadzenie do zamknięcia targowiska dla koni ,,Wstępy” w Skaryszewie. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13.10.2018 od godz. 12:00 do godz....

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

W imieniu Gminy Skaryszew informuje, że na terenie gminy Skaryszew, powiat radomski planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej 351005W Sołtyków - Makowiec na odcinku o długości 1,205 km.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

W imieniu Gminy Skaryszew informuje, że na terenie gminy Skaryszew, powiat radomski planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej 351014W Tomaszów - Niwa Odechowska na odcinku o długości 2,011 km.

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 1.10.2018 r do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: doprowadzenie do zamknięcia targowiska koni "Wstępy" w Skaryszewie. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13.10.2018 r. od godziny 12:00 do godziny...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 35/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 71/1, 160, 183 w miejscowości Huta Skaryszewska.

Obwieszczenie

w sprawie wydaniadecyzji nr 34/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 274, 273/2, 272/4, 271/2, 269/2 ,268/2, 267/2, 266/2, 265/4, 264/2, 263/4, 262/2, 261/3, 259/5, 259/1, 258, 257, 256, 255, 254/2, 252, 251/2, 250/2, 245, 40 w miejscowości Chomentów...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 33/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. gruntu 1960 w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 32/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid: 297/6, 297/12, 298, 326/12, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10, 1102/11, 1102/12, 1102/13, 1102/14, 1102/15, 1102/16, 1102/17 położonych...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 853/1, 4233/4 w miejscowości Skaryszew