Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie na kadydata do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu ogłoszonego w dniu 30.11.2018 r. na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie na działkach nr ewid: 4096, 1244/12, 4107/1.

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego od XI 2018 r., wynosi 630,01 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Ogłoszenie - Decyzja Starosty

Decyzja Starosty Radomskiego GKN-III.6821.12.2018 z dnia 18 październik 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

IV ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 41/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 853/1, 4233/4 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 40/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 814/9 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 39/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 4243/1, 3801/1, 3803, 817/1 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 38/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 538, 534/4, 536/12 w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzja nr 37/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa budynku remizo - świetlicy na działce nr ewid. gruntu: 152 w miejscowości Zalesie