Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds.sprzedaży i zużycia wody

Ogłoszenie - decyzja starosty

Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie gmina Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 45/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z zabudową złącz kablowo – pomiarowych i wykonaniem wewnętrznych linii zasilających (wlz) kablowych z istniejącej linii napowietrznej ze stacji transformatorowej „Chomentów III” na...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 44/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 40/5, 150, 153/13, 153/14 w miejscowości Maków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 43/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy Jaśminowej na działkach nr ewid: 4096, 1244/12, 4107/1 w miejscowości Skaryszew

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew na 2019 r.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 194/4, 237, 243, 244/2, 234, 230/2, 236 w miejscowości Maków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 3905, 4101, 1221/7, 1220/15, 1220/12 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. gruntu: 819 w miejscowości Skaryszew

Otwarty konkurs ofert i zapraszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na zadania: DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OCHRONIE I PROMOCJI ZDROWIA