Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.01.2018r. do 12.02.2018r. wykazu nieruch

Ogłoszenie

Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z art.12 Gmina Skaryszew ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2018 r. wynosi 8094,60 zł na jedno dziecko.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 01/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 224/2, 204, 226/1, 225/1, 226/2 poło

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 02/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN63mm PE na działkach nr ewid: 356, 503/6, 1096/3, 707, 1097/2, 1097/16, 1101/1po