Obwieszczenia, Ogłoszenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

w sprawie sprzedaży koparki Ostrówek KT 162. Skaryszew, 04 grudnia 2013 r. SEG.2613.1.2013 INFORMACJA W dniu 3 grudnia 2013 r. nastąpiło komisyjne otwarcie ofert na zakup koparki Ostrówek KT 162. Do dnia 29 listopada wpłynęły 2 oferty. Oferta nr 1 DJ.MET. – Józef Olak Ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola Oferowana...

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie udostępnia następujące informacje [zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)]:

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 21 listopada 2013 r. Skaryszew, 21 listopada 2013 r. SEG.2613.1.2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 12 BENEFICJENTÓW PROJEKTU" Dać Szansę" w 2013roku.

WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE WSPÓLNIE Z BIUREM PORAD OBYWATELSKICH STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W RADOMIU ZAPRASZAJĄ

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4007/2 o pow. 0,0287 ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z wydaną dla danego terenu de ...

ANEKS NR 1 z dnia 30.07.2013r. do POROZUMIENIA GMINY KOWALA I GMINY SKARYSZEW Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012r.

w sprawie wspólnej sprzedaży: udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 o urządzonej Księdze Wieczystej nr RA1R/00092982/2 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/12 i 311/14 o łącznej pow. 0,4947ha,...

Ogłoszenie o rokowaniach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW I WÓJT GMINY KOWALA zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 28.06.2013r. do 18.07.2013r. wykazu...