Obwieszczenia, Ogłoszenia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651  z 2010r. z późn. zm.) informuję

 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
w dniach 28.06.2013r. do 18.07.2013r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651  z późn. zm.) przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, pokój Nr 4, tel. 48 6103089  wew. 116 lub 48 6103095

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 339
22 maja 2017 16:02 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)