Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa parkingu dla samochodów osobowych do 60 miejsc postojowych na działkach nr ewid: 176, 177, 180 poło

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 1327/1, 1330/1, 1333/1, 1213/2, 1333/14, 1335/9, 1337/6 położonych w miejscowości Skaryszew (ul. Błonie)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 224/2, 204, 226/1, 225/1, 226/2 poło

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN63mm PE na działkach nr ewid: 356, 503/6, 1096/3, 707, 1097/2, 1097/16, 1101/1 po

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 36/17 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa drogi dojazdowej na części działek nr ewid: 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153/1, 155/1, 305 po

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12, i 284/13 w sołectwie Makowiec.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. M. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie.

Ogłoszenie - Otwarty Konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014r., poz.l 118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert. Podmioty Uprawnione Do Składania Wniosków: Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 33/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1 poł

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 34/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 96/1, 96/2 poło