Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia ul. Głównej i ul. Ogrodowej na dział

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:199/10, 227, 199/12, 198/48, 198/26, 198/17 położonych w miejscowości Janów.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/17 dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 330/6 w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/17 dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 619, 610, 611/5 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/17 dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 4097, 1246/5 w miejscowości Skaryszew ul. Kochanowskiego

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/17 dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 339/2 w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji nr 1511.2017 z dnia 20.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kłonowiec Koracz obręb 0014 Kłonowiec Koracz na terenie gminy Skaryszew , odcinek o długości L= 631.00 mb

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Dzierzkówek Stary, ark.mapy 1, działka nr 23.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: UTWORZENIE MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU (BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA MIEJSKO-GMINNYM STADIONIE W SKARYSZEWIE) na części działki nr ewid:1265 położ

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 330/6 w miejscowości Makowiec