Obwieszczenia, Ogłoszenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 24/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa bulwaru wraz z urządzeniem terenów zielonych w skład którego wchodzić będą ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura oraz monitoring na działce nr ewid. gruntu 972/5 położonej w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 23/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odechowiec i Kłonowiec Koracz

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu 91/3, 6 położonych w miejscowości Miasteczko

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu 590, 592, 594, 596, 598, 600, 265 położonych w miejscowości Odechów

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu 294/1, 294/2, 295/2, 296/2, 316/1, 316/2, 297 położonych w miejscowości Podsuliszka

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. gruntu: 178/15 położonej w miejscowości Maków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu 502, 525/15, 127/3, 128/3 położonych w miejscowości Kobylany

Decyzja Starosty Radomskiego

Decyzja Starosty Radomskiego GKN.III.6821.8.2020

Obwieszczenie -zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie -zawiadomienie o wydaniu postanowienia. RŚP.6220.6.2019